Skip to content

Regulamin

książki

REGULAMIN – jak zgłaszać książki, terminy poszczególnych etapów i inne ważne informacje:

 1. Zgłoszenia książki do rankingu może dokonywać każdy: Czytelnicy, Wydawnictwa, jak również Autorzy.
 2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy propozycje tytułów książek.
 3. Zgłaszany tytuł musi spełniać cztery warunki:
  • być polskojęzyczny;
  • napisany przez polskiego twórcę;
  • napisany prozą;
  • wydany w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021 r.
 4. Literackie typy należy wpisywać w specjalnie do tego przeznaczoną zakładkę I etap – zgłoś książkę na niniejszej stronie internetowej do dnia 31.01.2022 roku.
 5. Kolejnym etapem niezależnego konkursu literackiego „BRAKUJĄCA LITERA” na polską Książkę Roku 2021 będzie głosowanie trwające od 01.02. – 28.02.2022 roku.
 6. Dziesięć publikacji z największą liczbą głosów ubiegać się będzie o wygraną w niezależnym konkursie literackim „BRAKUJĄCA LITERA” na najlepszą książkę roku 2021.
 7. Warunkiem kwalifikacji do niezależnego konkursu literackiego „Brakująca Litera” na polską książkę roku 2021 jest zgoda właściciela praw autorskich (Autora i/ lub Wydawnictwa) na udostępnienie książek dla członków Jury oraz blogerów, którzy po zakończeniu V edycji, wykorzystają pliki elektroniczne w celach promocyjnych (recenzenckich).
 8. Książki można udostępnić w wersji tradycyjnej lub w formie e-booka – Wydawnictwa i/ lub Autorzy mają 10 dni od ogłoszenia wyników na przekazanie egzemplarzy, inaczej na listę trafią książki, które zajęły niższe pozycje.
 9. Książki papierowe nie będą odsyłane. Zostaną przekazane wspierającym plebiscyt bibliotekom.
 10. Po zapoznaniu się z treścią tychże publikacji,  siedmioosobowe Jury zdecyduje, która z nich zasłuży na miano „Brakującej Litery” w książkowym alfabecie  2021 roku.
 11. W zależności od poziomu zgłoszonych powieści, Jury może przyznać jedną, dwie lub trzy nagrody z podziałem na kategorie, przy czym zastrzega sobie również prawo do nie przyznania żadnej nagrody.
 12. W trakcie obrad Jury, Czytelnicy będą głosować niezależnie na książkę z puli finałowej, która uzyskawszy największą liczbę głosów otrzyma dyplom uznania  Czytelników, czyli tak zwanego “Ósmego Jurora”.
 13. Autor zwycięskiej publikacji w ocenie siedmioosobowego Jury otrzyma statuetkę oraz dyplom, które mamy nadzieję, będą miłą pamiątką, stanowiącą zarazem motywację do dalszej twórczej pracy.
 14. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 15. W przypadku niemożności przeprowadzenia gali finałowej na żywo w Warszawie, uroczystość odbędzie się online. Wtenczas nagrody zostaną wysłane laureatom na adresy tylko na terenie Polski.

brakująca litera