REGULAMIN – jak zgłaszać książki, terminy poszczególnych etapów i inne ważne informacje
 1. Zgłoszenia książki do rankingu może dokonywać każdy: Czytelnicy, Wydawnictwa, jak również Autorzy
 2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy propozycje tytułów książek
 3. Zgłaszany tytuł musi spełniać trzy warunki:
  • być polskojęzyczny
  • napisany przez polskiego twórcę
  • wydany w okresie 1.01.2017 – 31.12.2017 r.
 4. Literackie typy należy wpisywać w specjalnie do tego przeznaczoną zakładkę GŁOSOWANIE na niniejszej stronie internetowej do dnia 31.01.2018 roku.
 5. Kolejnym etapem niezależnego konkursu literackiego „BRAKUJĄCA LITERA” na polską Książkę Roku 2017 będzie głosowanie trwające w okresie 1.02 – 28.02.2018 roku.
 6. Dziesięć publikacji z największą liczbą głosów ubiegać się będzie o wygraną w niezależnym konkursie literackim „BRAKUJĄCA LITERA” na najlepszą książkę roku 2017.
 7. Warunkiem kwalifikacji do niezależnego konkursu literackiego „Brakująca Litera” na polską książkę roku 2017 jest zgoda Autora lub Wydawnictwa na udostępnienie książkek dla członków jury
 8. Książki można udostępnić w wersji tradycyjnej lub w formie e-booka – wydawnictwa lub autorzy mają 10 dni od ogłoszenia wyników na przekazanie egzemplarzy, inaczej na listę wejdą książki z niższych pozycji.
 9. Książki papierowe nie będą odsyłane. Zostaną przekazane do bibliotek.
 10. Po zapoznaniu się z treścią tychże publikacji, jury zdecyduje, która z nich zasłuży na miano „Brakującej Litery” w książkowym alfabecie w 2017 roku
 11. W zależności od poziomu zgłoszonych powieści jury może przyznać jedną, dwie lub trzy nagrody z podziałem na kategorie, przy czym zastrzega sobie również prawo do nie przyznania żadnej nagrody
 12. W trakcie obrad Jury Czytelnicy będą głosować na książki, które poddane zostaną ocenie Jury – w ten sposób zostanie przyznana nagroda Czytelników.
 13. Autor zwycięskiej publikacji otrzyma statuetkę oraz dyplom, które mamy nadzieję, będą miłą pamiątką, stanowiącą zarazem motywację do dalszej twórczej pracy
 14. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień

brakująca litera