Położna z Auschwitz

plzna-74002087
  • Magda Knedler
  • Mando
  • 2020