Wybieram ciebie, wybieram siebie

wyb ieram
  • Tomasz Kieres
  • Filia
  • 2021